Przedszkole Samorządowe nr 187
Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida
Rada Dzielnicy XV Mistrzejowice

serdecznie zaprasza do udziału w

III Mistrzejowickim Turnieju Ekologicznym
"Zagraj w zielone"

który odbędzie się w dniu
31.10.2012 godz. 10:00
w Klubie "Kuźnia" os. Złotego Wieku

Regulamin konkursu:

Cele:

 • kształtowanie postaw proekologicznych
 • inspirowanie do samodzielnych działań na rzecz ochrony środowiska
 • popularyzacja haseł i działań na rzecz ochrony przyrody
 • nabywanie umiejętności współpracy w zespole oraz zdrowej rywalizacji
 • integracja środowiska lokalnego
Uczestnicy:
  Turniej przeznaczony jest dla dzieci sześcioletnich: przedstawicieli "zerówek" uczęszczających do przedszkola lub szkoły. Placówkę reprezentuje zespół czteroosobowy.
  Drużyny przygotowują na konkurs plakat o formacie A 1 oraz hasło (okrzyk) promujące ekologię. Plakat prosimy dostarczyć do Przedszkola 187 os Piastów 48 do 19.10.12.
Przebieg konkursu:
 • Ocena plakatu i hasła
 • Rozwiązywanie zagadek i zadań związanych z: - ochroną roślin i zwierząt
  - znaczeniem wody w przyrodzie
  - wpływem człowieka na środowisko
  - recyklingiem
 • Podliczenie punktów
 • Wręczenie dyplomów i nagród

Zapewniamy super zabawę i nagrody dla każdego uczestnika.
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa telefonicznie do 05 X 2012 r.
Osoby odpowiedzialne: Elżbieta Basista tel. 509 65 15 85, Alina Bukała, Iwona Połeć

Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida | Kino Sfinks | Biblioteka OKN | Magiczny Kraków | Nowa Huta
Copyright © designed by aromadesign