projekty

Tajemnice Mistrzejowic to projekt edukacyjno-artystyczny, aktywizujący społeczność dzielnicy Mistrzejowice w Nowej Hucie. Projekt składa się z różnorodnych elementów edukacji historycznej, kulturowej i obywatelskiej. Realizowany poprzez wykłady, konkursy, wycieczki, koncerty, warsztaty daje możliwość starszym i młodszym mieszkańcom na odkrywanie przeszłości, "tajemnic" historycznych i tradycji kulturowych Mistrzejowic.
Idea projektu zakłada poznanie historii, tradycji i kultury Mistrzejowic, miejsca, w którym mieszkamy, chodzimy do szkoły i pracujemy. Poznawać będziemy poprzez spotkania z historykami, nauczycielami, z mieszkańcami dzielnicy, radnymi, a także poprzez własne poszukiwania i rozmowy. Udział w konkursach pozwoli na indywidualne poszukiwania i wytyczanie własnych ścieżek poznania.
http://www.tajemnice_mistrzejowic.kuznia.edu.pl

Organizatorzy:
Towarzystwo Ratowania Kultury w Nowej Hucie
Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida
Projekt Tajemnice Mistrzejowic dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu "Patriotyzm Jutra".
Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska.


Smaki Kultury to międzypokoleniowy projekt, łączący starszych i młodszych pasjonatów kultury i sztuki kulinarnej. Wspólnie realizowane od maja spotkania, są miejscem dialogu, inspirującej rozmowy, wspólnego gotowania, wymiany myśli, wiedzy i przepisów kulinarnych. Projekt ma na celu integrację wewnątrz i międzypokoleniową w oparciu o kulturę, literaturę i film. Istotnym elementem projektu jest wspólnie tworzony blog: www.smakikultury.blog.pl
Spotkania i warsztaty kulinarne odbywaja się od kwietnia do grudnia 2015r.
Wstęp wolny. Obowiązują zapisy na warsztaty.
Organizatorzy:
Towarzystwo Ratowania Kultury w Nowej Hucie
Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida
Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Poprzednie spotkania i wystawy:


Kraków literacki. Przewodnik kulturalny
Biblioteka Klubu Kuźnia
Wrzesień - Grudzień 2015

Projekt składający się ze spotkań z redaktorami/przedstawicielami pięciu wybranych krakowskich wydawnictw pokazał potencjał literacki Krakowa związany ze środowiskiem intelektualnym Miasta. Pierwsze dwa spotkania, zgodnie z założeniami projektu dotyczyły oferty dwóch największych i sławnych krakowskich wydawnictw, tzn. Wydawnictwa Literackiego i Znaku, które są znane czytelnikom, jednakże po 1989 r. uległy one przeobrażeniom/zmianom, których charakter nie był powszechnie zauważony. Czytelnicy/uczestnicy spotkań byli zainteresowani ofertą kulturalna największych polskich wydawnictw związaną z organizowanymi przez nie imprezami i festiwalami literackimi.
Najciekawszą częścią projektu w opinii uczestników były spotkania i rozmowy z redaktorami małych , autorskich wydawnictw powstałych po 1989 r., których niezwykle aktualna i oryginalna oferta, nie jest znana szerokiej publiczności, a również biblioteki publiczne rzadko do niej docierają. Wydawnictwa Karakter i Ha!art przedstawiły zgromadzonym uczestnikom swoją ofertę wynikającą z zainteresowań i pasji zespołu redakcyjnego: publicystyki, eseistyki, polityki oraz mało znanych literatur krajów afrykańskich i azjatyckich. Wyjątkowe było spotkanie z Wydawnictwem a5, które zaprezentowało najwybitniejszych polskich i zagranicznych poetów ze specjalnym pokazem multimedialnym poświęconym twórczości zmarłego niedawno Stanisława Barańczaka.
Podczas wszystkich spotkań prezentowane były strony internetowe krakowskich wydawnictw, instytucji kultury i wydarzeń literackich, m.in. m.in. Ninateka.pl, Miastoliteratury.pl, Culture.pl. Spotkaniom towarzyszyła również wystawy plakatów bestsellerów krakowskich wydawnictw i wydarzeń kulturalnych ostatnich lat.

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.


Klub Kuźnia

Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida
os. Złotego Wieku 14
31-616 Kraków

tel/fax (12) 648 08 86

e - mail: klub@kuznia.edu.pl

Kierownik Klubu:
Katarzyna Kosowska

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek 8:00-20:00
Sobota, Niedziela - nieczynne

Namiary GPS
N 500 05' 48.33"
E 200 00' 05.83"

mapa google