projekty

Szlak plenerowych rzeźb i instalacji nowohuckich
Szlak został opracowany i opisany w ramach projektu realizowanego od marca do grudnia 2018 r. przez Towarzystwo Ratowania Kultury w Nowej Hucie i Ośrodek Kultury im. Norwida.
W ramach projektu zostały przeprowadzone analizy historyczne rzeźb i obiektów na szlaku, ustalanie autorów i kontekstu powstania. Wytyczenie szlaku oraz opracowanie folderu – przewodnika po szlaku poprzedziły trzy otwarte spacery szlakiem rzeźb. Jeden ze spacerów prowadził szlakiem rzeźb mistrzejowickich.
Gotowy folder – przewodnik po szlaku można otrzymać w Ośrodku Kultury im. Norwida oraz w Klubie Kuźnia Ośrodka Kultury im. Norwida. (wersja językowa polska i angielska). W folderze znajdziemy opisy i grafiki plenerowych rzeźb i instalacji artystycznych znajdujących się na terenie Nowej Huty, rozumianej jako pięć tzw. dzielnic nowohuckich Miasta Krakowa: XIV Czyżyny, XV Mistrzejowice, XVI Bieńczyce, XVII Wzgórza Krzesławickie, XVIII Nowa Huta. Uwzględnione zostały rzeźby i instalacje, niezwiązane z upamiętnieniem konkretnych osób czy wydarzeń, które zachowały się do naszych czasów.
Do Galerii m Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury im. Norwida, os. Złotego Wieku 14 w Krakowie zapraszamy na wystawę grafik, projektów i rzeźb Krzysztofa Piły i Joanny Styrylskiej-Gałażyn zrealizowanych na potrzeby projektu Szlak plenerowych rzeźb i instalacji nowohuckich.
Wystawa czynna do 4 stycznia 2019 r.
Oprócz wystawy prac ściśle związanych z realizacją projektu, prezentujemy również nowohuckie rzeźby plenerowe wydrukowane w technologii druku 3D przez Artura Piechuta z firmy Zadar.pl.

PRZEWODNIKI

PRZEWODNIK PDF W WERSJI POLSKIEJ

PRZEWODNIK PDF W WERSJI ANGIELSKIEJ

Realizacja: czerwiec – grudzień 2018 r.
Projekt współfinansowany ze środków Miasta Krakowa www.krakow.pl
Projekt objęty patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego.
http://erdk2018.pl/pl/kalendarium/szlak-plenerowych-rzezb-i-instalacji-nowohuckich


Mistrzejowicki Szlak Kulturowy
Ideą projektu było stworzenie szlaku kulturowego w oparciu o potencjał Mistrzejowic XV dzielnicy Krakowa, jej historii i dziedzictwa kulturowego. Szlak został wyznaczony, a informacje o nim i obiektach, które zostały wpisane w szlak, są dostępne w wersji internetowej. Podczas projektu współpracowaliśmy z instytucjami, organizacjami społecznymi, kulturalnymi i szkołami działającymi na terenie dzielnicy. Opracowanie szlaku poprzedziły wyprawy po dzielnicy z przewodnikiem, wykłady z historii, tradycji i dziedzictwa kulturowego Mistrzejowic oraz konsultacje dotyczące zagadnień związanych z metodologią tworzenia szlaków kulturowych. Kolejne planowane działania to opracowanie i wydanie folderu informacyjnego o szlaku i jego obiektach oraz dalsze działania promocyjne i edukacyjne w obrębie Mistrzejowickiego szlaku kulturowego. Szlaki kulturowe przyczyniają się do budowania tożsamości kulturowej mieszkańców, przywracania pamięci lokalnej i budowania więzi społecznych. Szlak kulturowy jest dobrym narzędziem dla szkół do prowadzenia edukacji regionalnej, historycznej i patriotycznej.

Organizatorzy:
Towarzystwo Ratowania Kultury w Nowej Hucie
Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. Norwida w Krakowie
Rada Dzielnicy XV Mistrzejowice
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
Strona projektu: http://msk.trk.org.pl


Kino pod chmurką
BO.D15.5/17
Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa Edycja 2017
Realizacja: Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida

W ramach realizacji projektu Kino pod chmurką w czerwcu i lipcu 2018 odbyło się sześć projekcji wybranych przez mieszkańców filmów i cykl imprez towarzyszących.
Projekt był realizowany przez Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida na os. Złotego Wieku 14 na terenach zielonych przed klubem.

W czerwcu 2018 zrealizowano cztery projekcje filmów: Baranek Shaun (3 VI), Za jakie grzechy, dobry Boże? (10 VI), Sugar man (16 VI), Projektantka (24 VI) wraz z imprezami towarzyszącymi: Strefa dla najmłodszych (3 VI), Rodzinny piknik na trawie (10 VI), Święto Kuźni – piknik (16 VI) oraz Strefa relaksu (24 VI).
W lipcu zrealizowano dwie projekcje filmów: La La Land (1 VII) i Facet na miarę (8 VII) z imprezami towarzyszącymi: Spotkanie na Mistrzejowickim szlaku kulturowym (1 VII) i Ekostrefa na luzie (8 VII).

Działania w ramach projektu spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem - we wszystkich wydarzeniach brali udział liczni mieszkańcy Dzielnicy XV i Krakowa.
W czerwcu w projekcie Kino pod chmurką uczestniczyło 2208 osób. W lipcu: 735 osób.
W sumie w projekcie wzięło udział 2943 uczestników.


Tajemnice Mistrzejowic to projekt edukacyjno-artystyczny, aktywizujący społeczność dzielnicy Mistrzejowice w Nowej Hucie. Projekt składa się z różnorodnych elementów edukacji historycznej, kulturowej i obywatelskiej. Realizowany poprzez wykłady, konkursy, wycieczki, koncerty, warsztaty daje możliwość starszym i młodszym mieszkańcom na odkrywanie przeszłości, "tajemnic" historycznych i tradycji kulturowych Mistrzejowic.
Idea projektu zakłada poznanie historii, tradycji i kultury Mistrzejowic, miejsca, w którym mieszkamy, chodzimy do szkoły i pracujemy. Poznawać będziemy poprzez spotkania z historykami, nauczycielami, z mieszkańcami dzielnicy, radnymi, a także poprzez własne poszukiwania i rozmowy. Udział w konkursach pozwoli na indywidualne poszukiwania i wytyczanie własnych ścieżek poznania.
http://www.tajemnice_mistrzejowic.kuznia.edu.pl

Organizatorzy:
Towarzystwo Ratowania Kultury w Nowej Hucie
Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida
Projekt Tajemnice Mistrzejowic dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu "Patriotyzm Jutra".
Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska.


Smaki Kultury to międzypokoleniowy projekt, łączący starszych i młodszych pasjonatów kultury i sztuki kulinarnej. Wspólnie realizowane od maja spotkania, są miejscem dialogu, inspirującej rozmowy, wspólnego gotowania, wymiany myśli, wiedzy i przepisów kulinarnych. Projekt ma na celu integrację wewnątrz i międzypokoleniową w oparciu o kulturę, literaturę i film. Istotnym elementem projektu jest wspólnie tworzony blog: www.smakikultury.blog.pl
Spotkania i warsztaty kulinarne odbywaja się od kwietnia do grudnia 2015r.
Wstęp wolny. Obowiązują zapisy na warsztaty.
Organizatorzy:
Towarzystwo Ratowania Kultury w Nowej Hucie
Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida
Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Poprzednie spotkania i wystawy:


Kraków literacki. Przewodnik kulturalny
Biblioteka Klubu Kuźnia
Wrzesień - Grudzień 2015

Projekt składający się ze spotkań z redaktorami/przedstawicielami pięciu wybranych krakowskich wydawnictw pokazał potencjał literacki Krakowa związany ze środowiskiem intelektualnym Miasta. Pierwsze dwa spotkania, zgodnie z założeniami projektu dotyczyły oferty dwóch największych i sławnych krakowskich wydawnictw, tzn. Wydawnictwa Literackiego i Znaku, które są znane czytelnikom, jednakże po 1989 r. uległy one przeobrażeniom/zmianom, których charakter nie był powszechnie zauważony. Czytelnicy/uczestnicy spotkań byli zainteresowani ofertą kulturalna największych polskich wydawnictw związaną z organizowanymi przez nie imprezami i festiwalami literackimi.
Najciekawszą częścią projektu w opinii uczestników były spotkania i rozmowy z redaktorami małych, autorskich wydawnictw powstałych po 1989 r., których niezwykle aktualna i oryginalna oferta, nie jest znana szerokiej publiczności, a również biblioteki publiczne rzadko do niej docierają. Wydawnictwa Karakter i Ha!art przedstawiły zgromadzonym uczestnikom swoją ofertę wynikającą z zainteresowań i pasji zespołu redakcyjnego: publicystyki, eseistyki, polityki oraz mało znanych literatur krajów afrykańskich i azjatyckich. Wyjątkowe było spotkanie z Wydawnictwem a5, które zaprezentowało najwybitniejszych polskich i zagranicznych poetów ze specjalnym pokazem multimedialnym poświęconym twórczości zmarłego niedawno Stanisława Barańczaka.
Podczas wszystkich spotkań prezentowane były strony internetowe krakowskich wydawnictw, instytucji kultury i wydarzeń literackich, m.in. m.in. Ninateka.pl, Miastoliteratury.pl, Culture.pl. Spotkaniom towarzyszyła również wystawy plakatów bestsellerów krakowskich wydawnictw i wydarzeń kulturalnych ostatnich lat.

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.


Klub Kuźnia

Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida
os. Złotego Wieku 14
31-616 Kraków

tel/fax (+48) 12 648 08 86

e - mail: klub@kuznia.edu.pl

Kierownik Klubu:
Katarzyna Kosowska

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek 8:00-20:00
Sobota, Niedziela - nieczynne

Namiary GPS
N 500 05' 48.33"
E 200 00' 05.83"

mapa google


Krakowska Karty Rodzinna KKR3+
Krakowska Karta rodzinna 3+

Krakowska Karta Rodziny
z Niepełnosprawnym Dzieckiem
Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem