zajęcia muzyczne

Nauka gry oraz korepetycje na fortepianie. Indywidualne lekcje gry na instrumencie odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. Lekcje trwają 45 minut.
Prowadzenie: Wiktoria Federowicz - fortepian

Nauka gry na gitarze. Indywidualne lekcje gry na instrumencie.
Informacje i zapisy: Żaneta Orska 570 151 929

Nauka gry na skrzypcach z elementami metody Suzuki. Grupowe lekcje gry na instrumencie, dedykowane dla dzieci od 3 roku życia. Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach wiekowych: 3-5 lat i 6-7 lat, raz w tygodniu i trwają 45 minut. W semestrze odbywa się 15 spotkań. W zajęciach uczestniczy 3-5 osób.
Istnieje możliwość wypożyczenia skrzypiec.
Informacje i zapisy: Żaneta Orska 570 151 929

Nauka śpiewu. Indywidualne lekcje z zakresu sztuki wokalnej dla młodzieży od 10 roku życia i dorosłych. Zajęcia skierowane są do wszystkich chętnych chcących rozwijać swoje zamiłowanie do śpiewu. W ramach zajęć uczniowie kształcą głos i umiejętność posługiwania się nim, doskonalą słuch muzyczny, ćwiczą podstawowe umiejętności wokalne, a także nabywają kontakt z muzyką różnego typu.
Zalecany czas zajęć 45 minut.
piątek od 13:15 do 17:00
Informacje i zapisy: Żaneta Orska 570 151 929

Tańczące nutki. Zajęcia polecamy rodzicom, którzy dbają o integrację z dzieckiem, rozwój jego poczucia rytmu, muzykalność i spotkania z rówieśnikami. Tańczące nutki to świetny sposób na adaptację dziecka w grupie rówieśników przed przedszkolem czy żłobkiem.

  Podczas zajęć milusińscy z rodzicami:
 • śpiewają piosenki z repertuaru dziecięcego,
 • poznają brzmienie i sami grają na instrumentach muzycznych: bongosach, kastanietach, cabasach, marakasach, tamburynach, guiro, talerzach, skrzypcach, saksofonie, gitarze i wielu innych,
 • biorą udział w ćwiczeniach rytmicznych z wykorzystaniem woreczków gimnastycznych, wstążek, chusty animacyjnej, piłek,
 • wędrują z rodzicami po świecie dźwięków, słuchając melodii wykonywanych na skrzypcach, gitarze, flecie poprzecznym, fortepianie, saksofonie, klarnecie.

Spotkania mają charakter tematyczny, dopasowany do kalendarza dziecięcego.
Zapewniamy miłą atmosferę i mnóstwo dobrej zabawy!

 • Wiek: maluszki od 12 m-ca - 3 roku życia z rodzicami
  czwartek godz. 10:15 - 11:00
  piątek godz. 17:00 - 17:45
 • Wiek: dzieci 3 - 4 lat bez rodziców
  wtorek godz. 16:00 - 16:45
 • Wiek: dzieci 5 - 6 lat bez rodziców
  piątek godz. 16:00 - 16:45
 • Ilość uczestników: 8-16 os.
  Czas trwania: 45 min., raz w tygodniu
  Cena:
  30 zł/dziecko + opiekun, pojedyncze wejście
  109 zł/dziecko + opiekun, karnet miesięczny, który obejmuje 4 spotkania do zrealizowania w 5 tygodni
  229 zł/dziecko + opiekun, karnet semestralny, który obejmuje 12 kolejnych wejść od 1.09.2017 r. do 31.01.2018 r.
  Prowadzenie, informacje, zapisy wyłacznie: Weronika Grabowska tel. 53 53 51 929 lub poprzez formularz zgłoszeniowy.

  Muzyczne piątki. Zajęcia grupowe, umuzykalniające skierowane do dzieci w wieku od 5. lat. W programie znajdują się ćwiczenia rozwijające zdolności i predyspozycje muzyczne dziecka. Zajęcia ukierunkowane na przygotowanie do egzaminu do Szkoły Muzycznej I stopnia.
  Uwaga! Ograniczona ilość miejsc.
  piątek, 17:00-17:45
  Prowadzenie i zapisy: Wiktoria Federowicz - muzyk, pedagog

  Konsultacje sprawdzające zdolności i predyspozycje dziecka do Szkoły Muzycznej I stopnia. Określenie zdolności i predyspozycji muzycznych dziecka poprzez sprawdzenie:
  - słuchu wysokościowego (powtarzanie dźwięków i określenie dźwięków wysokich, średnich i niskich
  - słuchu harmonicznego (określenie ilości dźwięków w akordzie lub współbrzmieniu, dokończenie melodii, usłyszenie i wskazanie zmiany dźwięku w akordzie)
  - pamięci muzycznej (powtarzanie krótkich melodii)
  - poczucia rytmu (powtarzanie krótkich struktur rytmicznych)
  Prowadzenie: Wiktoria Federowicz - muzyk, pedagog

  Nauka oraz korepetycje z teorii muzyki i kształcenia słuchu dla dzieci, młodzieży i studentów. Celem zajęć jest poznanie i zrozumienie teorii muzyki, czyli ogólnych zasad i zagadnień związanych z muzyką. W skład zajęć wchodzi m.in. notacja muzyczna (zapis muzyczny), elementy dzieła muzycznego (melodyka - następstwo dźwięków o różnej wysokości i różnym czasie trwania, rytmika - porządkowanie materiału dźwiękowego w czasie, dynamika - określenia regulujące natężenie dźwięku, agogika (tempo) - określa szybkość wykonywania utworu, artykulacja - określa sposób wydobywania dźwięku, harmonika - porządkuje współbrzmienia dźwięków w utworze, kolorystyka - określa barwę dźwięku). Program obejmuje również ćwiczenia z kształcenia słuchu muzycznego (rozwijanie umiejętności rozpoznawania interwałów, trójdźwięków, dominant septymowych itp.) oraz podstawy teorii harmonii. W następstwie stopniowego przyswajania wiedzy teoretycznej i praktycznej rozwijany jest słuch wewnętrzny i w konsekwencji odpowiednie intonowanie oraz umiejętność prawidłowej notacji muzyki w postaci nut.

  Uczeń w konsekwencji udziału w zajęciach:

   - jest uwrażliwiony na zmiany wysokości dźwięków i relacje między nimi
   - rozpoznaje barwę brzmienia instrumentów muzycznych
   - realizuje rożnymi sposobami puls i akcent metryczny oraz rytmy złożone z poznanych wartości
   - rozpoznaje słuchowo i wykonuje rożnymi sposobami motywy, tematy i frazy melodyczne, rytmiczne i melodyczno-rytmiczne
   - śpiewa piosenki, ćwiczenia solfeżowe oraz fragmenty utworów z literatury muzycznej
   - śpiewa i rozpoznaje
   a) gamy durowe, mollową eolską oraz harmoniczną i ich triady
   b) trójdźwięki majorowe i minorowe w postaci zasadniczej
   c) interwały w motywach muzycznych (pryma czysta, sekunda mała i wielka, tercja mała i wielka, kwarta czysta, kwinta czysta seksta, mała i wielka, septyma mała i wielka, oraz oktawa czysta)
   d) rozwija umiejętności czytania nut głosem z zastosowaniem prawidłowej intonacji
  Prowadzenie: Wiktoria Federowicz - muzyk, pedagog

  Vivace. Zespół wokalny dla dzieci. Zajęcia wokalne dla dzieci w wieku 7 – 12 lat z dobrym słuchem i poczuciem rytmu. W programie min.: piosenki dziecięce, kolędy, piosenki gospel oraz pieśni świeckie i kościelne z okresu średniowiecza i renesansu.
  piątek, 16:00-16:45
  Prowadzenie: Wiktoria Federowicz - muzyk, pedagog

  Z muzyką przez wieki. Cykl ściśle ze sobą powiązanych tematycznie 9 audycji muzycznych dla dzieci w wieku 5 - 7 oraz klas I-III realizowanych we współpracy z Filharmonią im. Karola Szymanowskiego w Krakowie. Zajęcia umuzykalniają oraz dają możliwość obcowania z muzyką wykonywaną przez różnych artystów bez pośrednictwa urządzeń technicznych, oraz poszerzają wiedzę o muzyce. Koncerty prowadzone są przez doświadczonego prelegenta dr hab. Macieja Jabłońskiego - kompozytora, co pozwala usystematyzować całość materiału. Zapraszamy również do udziału klasy integracyjne.

  Audycje odbywają się średnio raz w miesiącu, wg ustalonego terminarza, we wtorki o godz. 10:15, w Klubie Kuźnia. Czas trwania audycji: 45 min.
  Termin przyjmowania zgłoszeń na rok szkolny 2018/2019 upływa 21 września 2018 r.
  Ilość grup ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
  Istnieje również możliwość uczęszczania na cykl 5 koncertów w odstępach czasowych co 2 miesiące.
  Informacje i zapisy: Wiktoria Federowicz


  Zobacz galerię zdjęć z poprzednich koncertów.

  Klub Kuźnia

  Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida
  os. Złotego Wieku 14
  31-616 Kraków

  tel/fax (+48) 12 648 08 86

  e - mail: klub@kuznia.edu.pl

  Namiary GPS
  N 500 05' 48.33"
  E 200 00' 05.83"

  mapa google


  Krakowska Karta Rodzinna KKR3+
  Krakowska Karta rodzinna 3+

  Krakowska Karta Rodziny
  z Niepełnosprawnym Dzieckiem
  Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem