Konkurs plastyczny - Moje Mistrzejowice

Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida
Konkurs plastyczny - Moje Mistrzejowice

Do udziału w konkursie plastycznym zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 9 lat.

Celem konkursu jest przybliżenie dzieciom historii, tradycji, miejsc, osób, wydarzeń ważnych i ciekawych w dzielnicy Mistrzejowice. Propagowanie edukacji regionalnej wśród najmłodszych mieszkańców Mistrzejowic.

Regulamin konkursu:

1) Format prac: A3.

2) Techniki plastyczne dowolne (malowanie, wyklejanie, wydrapywanie, formy graficzne, techniki mieszane, itp.)

3) Jury oceni: pomysł, oryginalność, samodzielność wykonania, estetykę.

4) Każda instytucja może nadesłać dowolną ilość prac, natomiast uczestnicy indywidualni maksymalnie do 2. prac.

5) Do konkursu zapraszamy dzieci w wieku 6 - 9 lat.

6) Prace prosimy składać w Klubie Kuźnia na os. Złotego Wieku 14, 31-616 Kraków do 25.10.2019 r. do godz. 15:00, opatrzone hasłem: "Moje Mistrzejowice" wraz z załącznikiem i opisem:

a. kartą zgłoszenia z wymaganymi zgodami - załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu
b. praca na odwrocie powinna być opatrzona metryczką zawierającą:
- imię i nazwisko
- wiek autora
- numer i adres szkoły/klubu/domu kultury
- numer telefonu do opiekuna

7) Dla zwycięzców przewidujemy nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

8) Wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy najlepszych prac odbędzie się 4.11.2019 r. o godz. 17:00 w Klubie Kuźnia.

9) Organizatorzy konkursu nie wysyłają nagród.

10) Biorąc udział w konkursie uczestnicy, wyrażają jednocześnie zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatorów konkursu nadesłanych prac w formie cyfrowej i drukowanej.

11) Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac!

Dodatkowych informacji udziela Magdalena Lis, tel. 12 648 08 86, m.lis@kuznia.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie :)

Do pobrania:

Klub Kuźnia

Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida
os. Złotego Wieku 14
31-616 Kraków

tel/fax (+48) 12 648 08 86

e - mail: klub@kuznia.edu.pl

Namiary GPS
N 500 05' 48.33"
E 200 00' 05.83"

mapa google


Krakowska Karta Rodzinna KKR3+
Krakowska Karta rodzinna 3+

Krakowska Karta Rodziny
z Niepełnosprawnym Dzieckiem
Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem