konkurs na komiks

Jak w 1918 roku Polacy niepodległość odzyskiwali...
Konkurs na komiks

Regulamin:

  1. Organizator konkursu: Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie, os. Złotego Wieku 14
  2. Zadanie konkursowe: wykonanie komiksu przedstawiającego epizod – wydarzenie związane z odzyskiwaniem niepodległości w 1918 roku. Proszę uwzględnić udział realnego lub fikcyjnego bohatera.
  3. Konkurs skierowany jest do uczestników w wieku 10-14 lat, zamieszkałych lub uczących się na terenie Krakowa.
  4. Prace konkursowe należy wykonywać indywidualnie.
  5. Format prac: A4. Praca powinna zwierać okładkę i 6 stron.
  6. Technika wykonania: dowolna.
  7. Dla zwycięzców przewidujemy nagrody rzeczowe (tablet, smartwatch itp.) oraz dyplomy, a dla nauczycieli - opiekunów podziękowania za pomoc udzieloną uczniom podczas przygotowań do konkursu.
  8. Dostarczone prace powinny zawierać następujące dane uczestnika:
   • imię
   • nazwisko
   • numer telefonu kontaktowego

  9. Do komiksu należy dołączyć oświadczenie podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu (załącznik nr 1).
  10. Prace należy dostarczyć w terminie do 29.10.2018 r.
  na adres: Klubu Kuźnia, os. Złotego Wieku 14, 31-616 Kraków,
  z dopiskiem "Jak w 1918 roku Polacy niepodległość odzyskiwali...",
  11. Komiksy można dostarczyć:
  osobiście (w godzinach pracy klubu)
  lub
  drogą pocztową na podany wyżej adres (decyduje data wpływu do Klubu Kuźnia).
  12. Wręczenie nagród i dyplomów dla uczestników konkursu oraz otwarcie wystawy prac odbędzie się w Klubie Kuźnia, 7.11.2018 r. o godz. 16:30 .
  13. Prace konkursowe oceniać będzie specjalnie powołane Jury.
  14. Jury i organizator zastrzegają sobie prawo nieprzyznania pierwszego lub dalszych miejsc w konkursie, bądź też przyznania miejsc równorzędnych kilku uczestnikom.
  15. Wszelkie werdykty ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
  16. Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Załącznik nr 1

Informacji udziela:
Magdalena Lis
tel. 12 648 08 86
m.lis@kuznia.edu.pl


Klub Kuźnia

Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida
os. Złotego Wieku 14
31-616 Kraków

tel/fax (+48) 12 648 08 86

e - mail: klub@kuznia.edu.pl

Kierownik Klubu:
Katarzyna Kosowska

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek 8:00-20:00
Sobota, Niedziela - nieczynne

Namiary GPS
N 500 05' 48.33"
E 200 00' 05.83"

mapa google


Krakowska Karta Rodzinna KKR3+
Krakowska Karta rodzinna 3+

Krakowska Karta Rodziny
z Niepełnosprawnym Dzieckiem
Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem