quiz i warsztaty mądry człowiek, zdrowo je

Mądry człowiek, zdrowo je
Międzyszkolny quiz o zdrowym żywieniu
Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida
15.12.2017 r.

Organizatorzy:
Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida
Gmina Miejska Kraków
Współorganizator:
Ekorodzice.pl

PROTOKÓŁ
Jury w składzie:

  Anna Patrzałek, Bank Żywności w Krakowie
  Piotr Serafin, za-ca dyr. Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa w Krakowie
  Emilia Walczyk-Tytko, Ekorodzice.pl
  Joanna Kornas, Klub Kuźnia OKN
przyznało nagrody poniższym uczestnikom:
  I miejsce: Klasa III c, Szkoła Podstawowa nr 86
  II miejsce: Klasa I c, Szkoła Podstawowa nr 109
  II miejsce: Klasa II a, Szkoła Podstawowa nr 85
  III miejsce: nie przyznano

Wstęp i regulamin quizu. Pobierz w wersji pdf

Klub Kuźnia

Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida
os. Złotego Wieku 14
31-616 Kraków

tel/fax (12) 648 08 86

e - mail: klub@kuznia.edu.pl

Namiary GPS
N 500 05' 48.33"
E 200 00' 05.83"

mapa google