Biblioteka i Klub "Kuźnia" Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida

ogłaszają

III edycję konkursu plastycznego na ilustrację do legendy nowohuckiej.
pod patronatem
Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice

Do udziału zapraszamy uczniów klas I-III szkół podstawowych. Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do bliższego poznania Nowej Huty - dzielnicy, w której się urodziły i mieszkają. Nowa Huta jest najmłodszą dzielnicą Krakowa, zbudowaną w drugiej połowie XX wieku, powstała jednak na terenach dawnych podkrakowskich wsi. Miejscowości te, takie jak Mogiła, Czyżyny, Bieńczyce, Krzesławice, Mistrzejowice, Branice itp. posiadają niemal tysiącletnie dzieje, własną kulturę, folklor i obyczaje, podania i legendy. Niektóre z nich weszły do skarbnicy naszej kultury, jak np. Legenda o Wandzie i warto je poznać.

Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy najlepszych prac odbędzie się
2 czerwca 2012 r. o godz. 17:00
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Regulamin konkursu:

1) Format prac: A4 lub A5

2) Techniki plastyczne dowolne (malowanie, rysowanie, formy i techniki mieszane itp.)

3) Uczestnicy wykonują ilustrację do wybranej legendy nowohuckiej. Tutaj zamieszczamy legendy: Zemsta świętego dębu, Gdy się podpisze cyrograf..., Tajemnica huty w Mogile opracowane przez Ryszarda Dzieszyńskiego.

4) Jury oceni: pomysł, oryginalność, wykonanie, estetykę.

5) Każda szkoła/klasa może nadesłać dowolną ilość prac, natomiast uczestnicy indywidualni maksymalnie do 2 prac.

6) Do konkursu zapraszamy dzieci z klas I-III nauczania początkowego.

7) Prace prosimy składać do 14 maja 2012 r. w Klubie "Kuźnia" os. Złotego Wieku 14, 31-618 Kraków, tel. 12 641 68 75, 12 648 08 86

8) Ilustracje należy opatrzyć metryczką:

  • imię, nazwisko uczestnika
  • wiek i klasa
  • numer telefonu, adres, dzielnica
  • wybrana legenda
oraz dodatkowo w przypadku zgłoszeń zbiorowych:
  • imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna, telefon kontaktowy, numer i adres szkoły.

9) Prace prosimy nadsyłać/przynosić w teczkach lub kopertach z dokładnymi danymi uczestnika.

10) Dla zwycięzców przewidujemy nagrody rzeczowe oraz dyplomy, a dla nauczycieli - opiekunów podziękowania za pomoc uczniom w przygotowaniach.

11) Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy najlepszych prac odbędzie się 2 czerwca 2012 r. o godz. 17:00 w Klubie "Kuźnia", os. Złotego Wieku 14.
Prace konkursowe będą wystawione w Klubie „Kuźnia”. Wystawa potrwa do 31 lipca 2012.

12) Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronach internetowych: biblioteka.kuznia.edu.pl oraz kuznia.edu.pl

13) Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac.

Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Mokrzycka, tel. 12 641 68 75, biblioteka@kuznia.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 

Patronat medialny:

Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida | Kino Sfinks | Biblioteka OKN | Magiczny Kraków | Nowa Huta
Copyright © designed by aromadesign