konkurs plastyczny na bożonarodzeniową kartkę świąteczną


Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida
ogłasza

Konkurs na Bożonarodzeniową Kartkę Świąteczną
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do 14. roku życia do udziału w konkursie plastycznym na Bożonarodzeniową Kartkę Świąteczną.

  Regulamin konkursu:
  1. Format prac: kartki nadające się do wysłania w kopercie, pojedyncze lub składane.
  2. Techniki plastyczne dowolne (malowanie, wyklejanie, wydrapywanie, formy graficzne, techniki mieszane, itp.)
  3. Jury oceni: pomysł, oryginalność, wykonanie, estetykę, treść.
  4. Każda instytucja może nadesłać dowolną ilość prac, natomiast uczestnicy indywidualni maksymalnie do 2 prac.
  5. Do konkursu zapraszamy dzieci do lat 14.
  6. Prace prosimy składać w Klubie Kuźnia, os. Złotego Wieku 14, 31-616 Kraków, tel. 12 648 08 86, do 6 grudnia 2019 r.
  7. Kartki należy opatrzyć metryczką:
   - imię, nazwisko
   - wiek
   - numer telefonu, adres
  8. Prace prosimy nadsyłać/przynosić w teczkach lub kopertach formatu A4 z dokładnymi danymi uczestnika.
  9. Dla zwycięzców przewidujemy nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
  10. Wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy najlepszych prac odbędzie się 17 grudnia 2019 r., godz. 17:00 w Klubie Kuźnia. (Uwaga! Zmiana terminu z 11.12.2019 r. godz.16:30)
  11. Organizatorzy konkursu nie wysyłają nagród.
  12. Biorąc udział w konkursie uczestnicy, wyrażają jednocześnie zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatorów konkursu nadesłanych kartek świątecznych w formie cyfrowej i drukowanej.
  13. Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac!

  Ważne: Prosimy o dołączenie do prac wypełnionego załącznika zawierającego zgodę na przetwarzanie danych.
  POBIERZ ZAŁĄCZNIK

  Dodatkowych informacji udziela Magdalena Lis, tel. 012 648 08 86, m.lis@kuznia.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

Klub Kuźnia

Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida
os. Złotego Wieku 14
31-616 Kraków

tel/fax (+48) 12 648 08 86

e - mail: klub@kuznia.edu.pl

Namiary GPS
N 500 05' 48.33"
E 200 00' 05.83"

mapa google


Krakowska Karta Rodzinna KKR3+
Krakowska Karta rodzinna 3+

Krakowska Karta Rodziny
z Niepełnosprawnym Dzieckiem
Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem