Konkurs fotograficzny - Moje Mistrzejowice

Konkurs fotograficzny - Moje Mistrzejowice
Pokaż swoją dzielnicę - ulubione, ciekawe, nieznane innym miejsca.

Do udziału w konkursie zapraszamy młodzież od 12. roku życia i dorosłych.
Zdjęcie można nadsyłać do 26 czerwca 2020 r. na adres mailowy konkurs@kuznia.edu.pl
Ogłoszenie wyników konkursu oraz prezentacja nagrodzonych zdjęć nastąpi na naszym profilu FB 3 lipca 2020 r.
Serdecznie zapraszamy!

Regulamin konkursu:

1) Organizatorami konkursu są Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, os. Złotego Wieku 14, 31-616 Kraków oraz Rada i Zarząd Dzielnicy XV Mistrzejowice.

2) Celem konkursu jest prezentacja oryginalnego spojrzenia na nieodkryte miejsca, piękno natury, architektury i krajobrazu Dzielnicy XV Mistrzejowice.

3) Do konkursu zapraszamy młodzież od 12. roku życia i dorosłych.

4) Każdy uczestnik może przysłać 1 zdjęcie.

5) Format prac: czytelne i ostre zdjęcie w formacie jpg.

6) Jury oceni: pomysł, oryginalność, estetykę, kompozycję.

7) Zdjęcie musi stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osób biorących udział w konkursie i tym samym nie może być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich (np. wykorzystanie zdjęć bez zgody autora). Zdjęcie to nie może stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych prac.

8) Każdy uczestnik konkursu zobowiązuje się do:

- przesłania dobrej jakości zdjęcia
- przesłania w postaci skanu lub zdjęcia podpisanej klauzuli zgody na przetwarzanie danych (załącznik nr 1 dostępny do pobrania tutaj)

9) W treści wiadomości mailowej prosimy wpisać poniższe dane:

- imię, nazwisko
- wiek
- numer telefonu, adres e-mail

10) Zdjęcie wraz z załącznikiem prosimy nadsyłać do 26 czerwca 2020 r. na adres konkurs@kuznia.edu.pl

11) Ogłoszenie wyników konkursu oraz prezentacja nagrodzonych zdjęć nastąpi na naszym profilu FB 3 lipca 2020 r.

12) Dla zwycięzców przewidujemy nagrody rzeczowe oraz dyplomy. w Klubie Kuźnia.

13) Wręczenie nagród odbędzie się w terminie późniejszym, ogłoszonym przez organizatora na stronie www.kuznia.edu.pl oraz profilu FB. Termin ten uzależniony będzie od sytuacji epidemicznej w Polsce.

14) Organizatorzy konkursu nie wysyłają nagród.

15) Uczestnicy, a w imieniu biorących udział w konkursie niepełnoletnich - rodzice lub opiekunowie prawni wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatorów konkursu nadesłanego zdjęcia w formie cyfrowej i drukowanej.

Dodatkowych informacji udziela Joanna Kornas-Chmielarz, j.kornas@kuznia.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

Organizatorzy

Klub Kuźnia

Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida
os. Złotego Wieku 14
31-616 Kraków

tel/fax (+48) 12 648 08 86

e - mail: klub@kuznia.edu.pl

Namiary GPS
N 500 05' 48.33"
E 200 00' 05.83"

mapa google


Krakowska Karta Rodzinna KKR3+
Krakowska Karta rodzinna 3+

Krakowska Karta Rodziny
z Niepełnosprawnym Dzieckiem
Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem