języki obce

Język angielski dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Lekcje prowadzi absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Śląskiego, nauczyciel z 15-letnim stażem pracy.

Są to kursy rozwijające cztery podstawowe sprawności językowe: rozumienia tekstu czytanego i słuchanego, mówienia, pisanie. Gwarantujemy też przystępne lekcje gramatyki angielskiej. Wszystko w oparciu o podręczniki wydawnictw językowych OXFORD UNIVERSITY PRESS, MACMILLAN, PEARSON LONGMAN.
W przypadku nauki osób dorosłych dominuje metoda komunikacyjna, oparta na konwersacji i rozumieniu ze słuchu.


* Kursy grupowe dla dzieci

Grupa D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9
Wiek I klasa II klasa III klasa IV klasa V klasa VI klasa VII klasa VIII klasa III klasa gimnazjum
Ilość zajęć tyg. 2x45 min.
Liczebność grupy 4 - 8 osób
Cena 940 zł/rok - płatne w 4 ratach w wysokości 235 zł.
W przypadku grupy liczącej mniej niż 4 osoby cena za kurs kalkulowana jest indywidualnie.

* Kursy grupowe dla dorosłych

Ilość zajęć tyg. 1x90 min.
Liczebność grupy 4 - 8 osób
Cena 940 zł/rok - płatne w 4 ratach w wysokości 235 zł.
W przypadku grupy liczącej mniej niż 4 osoby cena za kurs kalkulowana jest indywidualnie.

Zajęcia są płatne z góry.
Pierwszą ratę w wysokości
235 zł należy opłacić na pierwszych zajęciach.
Pozostałe raty w wysokości 235 zł należy opłacić w terminie do 10.11.2019 r. do 10.01.2020 r. do 10.03.2020 r.

Słuchacze dodatkowo ponoszą koszty zakupu podręcznika i zeszytu ćwiczeń (około 80 złotych).

Wszystkie zajęcia odbywają się w Klubie Kuźnia Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida na os. Złotego Wieku 14.

Płatności należy dokonywać osobiście w pokoju nr 18 w kasie Klubu Kuźnia, os. Złotego Wieku 14.

Serdecznie zapraszamy :)

Klub Kuźnia

Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida
os. Złotego Wieku 14
31-616 Kraków

tel/fax (+48) 12 648 08 86

e - mail: klub@kuznia.edu.pl

Namiary GPS
N 500 05' 48.33"
E 200 00' 05.83"

mapa google


Krakowska Karta Rodzinna KKR3+
Krakowska Karta rodzinna 3+

Krakowska Karta Rodziny
z Niepełnosprawnym Dzieckiem
Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem