języki obce

Język angielski dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Lekcje prowadzi absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Śląskiego, nauczyciel z 15-letnim stażem pracy.

Są to kursy rozwijające cztery podstawowe sprawności językowe: rozumienia tekstu czytanego i słuchanego, mówienia, pisanie. Gwarantujemy też przystępne lekcje gramatyki angielskiej. Wszystko w oparciu o podręczniki wydawnictw językowych OXFORD UNIVERSITY PRESS, MACMILLAN, PEARSON LONGMAN.
W przypadku nauki osób dorosłych dominuje metoda komunikacyjna, oparta na konwersacji i rozumieniu ze słuchu.

Zapisy: tel. 668 18 19 00 - telefon aktywny w godz. 16:00-17:00!

Dyżury lektora i zapisy na zajęcia z j. angielskiego w Klubie Kuźnia:
30.08.2018 r. w godz.13:00-15:00
31.08.2018 r. w godz.12:00-15:00
oraz
3, 4, 7, 12.09.2018 r. w godz. 16:00-17:00


* Kursy grupowe dla dzieci

Grupa D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9
Wiek I klasa II klasa III klasa IV klasa V klasa VI klasa VII klasa VIII klasa III klasa gimnazjum
Ilość zajęć tyg. 2x45 min.
Liczebność grupy 4 - 8 osób
Cena 920 zł/rok - płatne w 8 ratach w wysokości 115 zł.
W przypadku grupy liczącej mniej niż 4 osoby cena za kurs kalkulowana jest indywidualnie.

* Kursy grupowe dla dorosłych

Ilość zajęć tyg. 1x90 min.
Liczebność grupy 4 - 8 osób
Cena 920 zł/rok - płatne w 8 ratach w wysokości 115 zł.
W przypadku grupy liczącej mniej niż 4 osoby cena za kurs kalkulowana jest indywidualnie.

Zajęcia są płatne za każdy miesiąc z góry.
Pierwszą ratę w wysokości
115 zł należy opłacić na pierwszych zajęciach.
Pozostałe raty należy opłacić w terminie do 10 dnia bieżącego miesiąca.

* Lekcje indywidualne 16+ oraz przygotowujące do egzaminu maturalnego
Cena za pakiet:
5 lekcji po 60 min/300 zł.
5 lekcji po 90 min/450 zł.
Zajęcia są płatne z góry.

* Lekcje w parach 16+ oraz przygotowujące do egzaminu maturalnego
Cena za pakiet:
5 lekcji po 60 min/150 zł/osobę.
5 lekcji po 90 min/225 zł/osobę.
Zajęcia są płatne z góry.

Słuchacze dodatkowo ponoszą koszty zakupu podręcznika i zeszytu ćwiczeń (około 80 złotych).

Wszystkie zajęcia odbywają się w Klubie Kuźnia Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida na os. Złotego Wieku 14.

Płatności należy dokonywać osobiście w pokoju nr 18 w kasie Klubu Kuźnia, os. Złotego Wieku 14.

Serdecznie zapraszamy :)

Klub Kuźnia

Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida
os. Złotego Wieku 14
31-616 Kraków

tel/fax (+48) 12 648 08 86

e - mail: klub@kuznia.edu.pl

Namiary GPS
N 500 05' 48.33"
E 200 00' 05.83"

mapa google


Krakowska Karta Rodzinna KKR3+
Krakowska Karta rodzinna 3+

Krakowska Karta Rodziny
z Niepełnosprawnym Dzieckiem
Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem