dla przedszkoli i szkół

Z muzyką przez wieki. Cykl ściśle ze sobą powiązanych tematycznie 9 audycji muzycznych dla dzieci w wieku 5 - 7 oraz klas I-III realizowanych we współpracy z Filharmonią im. Karola Szymanowskiego w Krakowie. Zajęcia umuzykalniają oraz dają możliwość obcowania z muzyką wykonywaną przez różnych artystów bez pośrednictwa urządzeń technicznych, oraz poszerzają wiedzę o muzyce. Koncerty prowadzone są przez doświadczonego prelegenta dr hab. Macieja Jabłońskiego - kompozytora, co pozwala usystematyzować całość materiału. Zapraszamy również do udziału klasy integracyjne.

Audycje odbywają się średnio raz w miesiącu, wg ustalonego terminarza, we wtorki o godz. 10:15 , w Klubie Kuźnia. Czas trwania audycji: 45 min.
Termin przyjmowania zgłoszeń na rok szkolny 2018/2019 upływa 21 września 2018 r.
Ilość grup ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Istnieje również możliwość uczęszczania na cykl 5 koncertów w odstępach czasowych co 2 miesiące.

Zobacz galerię zdjęć z poprzednich koncertów.

Warsztaty umuzykalniające dla dzieci wczesnoszkolnych (grupy zorganizowane). Podstawowymi celami zajęć rytmicznych jest rozwijanie muzykalności dzieci, wrażliwości i kreatywności muzycznej, rozbudzanie ich zainteresowań, rozwój psychomotoryczny, oraz zaszczepienie zamiłowania do muzyki.

Cele szczegółowe:
 • rozwijanie umiejętności aktywnego działania w zespole,
 • rozwijanie umiejętności skupienia uwagi i myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • rozwijanie słuchu akustycznego, rytmicznego, harmonicznego i melodycznego,
 • wyrabianie i rozwijanie poczucia rytmu,
 • nauka czystej intonacji śpiewu, oraz ogólny rozwój aparatu głosowego,
 • rozwijanie pamięci melodycznej i rytmicznej,
 • rozwijanie kreatywności poprzez ćwiczenie wyobraźni muzycznej oraz umiejętności improwizacji( melodycznej, rytmicznej, ruchowej i narracyjnej),
 • zapoznanie z podstawowymi pojęciami z dziedziny melodyki, rytmiki, metryki, agogiki, dynamiki, harmoniki i instrumentoznawstwa,
 • rozwój koordynacji ruchowej i orientacji przestrzennej,
 • nauka świadomego i ładnego poruszania się,
 • nauka rozumnego i aktywnego słuchania muzyki wokalnej, wokalno-instrumentalnej i instrumentalnej,
 • zapoznanie dzieci z muzyką różnego typu (muzyka symfoniczna, solowa, popularna, użytkowa, ludowa itp.),
 • zaszczepienie chęci do śpiewania, grania na różnych instrumentach i słuchania muzyki różnego typu,
 • nauka wyrażania uczuć i myśli za pomocą ruchu, śpiewu i gry na instrumentach perkusyjnych.
 • Ważnym celem zajęć jest także sprawianie dzieciom przyjemności, także plan każdego spotkania jest elastyczny, czasem ulega zmianie w toku przeprowadzania, musi być bowiem dostosowany do możliwości dzieci jakimi dysponują one danego dnia. Zmiana planu jest często korzystna i wnosi urozmaicenie do zajęć.
  Prowadzenie: Ewa Łętowska

  Muzyka bez tajemnic. Warsztaty edukacyjno-muzyczne dla dzieci w wieku 5-8 lat.
  Muzyka jest jedną ze sztuk pięknych. Istnieje odkąd człowiek pojawił się na ziemi. Powstała i rozwijała się w związku całą aktywnością człowieka. Łączyła się też z tańcem i słowem. Stała się odrębną sztuką. Należy do najbardziej podstawowych potrzeb duchowych człowieka - nie ma właściwie kultur bez muzyki.
  Zapraszamy grupy zorganizowane na warsztaty Muzyka bez tajemnic, których celem jest przekazanie dzieciom wiedzy o muzyce i utworach muzycznych, o śpiewie, instrumentach i zespołach muzycznych, o twórcach muzyki i ich dziełach.
  Prowadzenie: Wiktoria Federowicz

  Teatralne czary-mary. Warsztaty teatralne przeznaczone dla starszych dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-III mające na celu edukację teatralną oraz wykorzystanie technik teatralnych do rozwijania kreatywności i wyobraźni uczestników. Prowadzenie: Aleksandra Kowalczyk - aktorka, reżyserka i instruktorka teatralna.

  Z Krakusem, Wandą i Lajkonikiem. Edukacja regionalna i historyczna. Cykl zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży przygotowanych we współpracy z Muzeum Historycznym m. Krakowa (warsztaty, prezentacje, wykłady - możliwość wyboru) dotyczące tematów związanych z powstaniem miasta, jego tradycjami, obyczajami, historią. Zajęcia dla dzieci w różnym wieku: od szkoły podstawowej (dzieci z klas I-III, np. Legendy Krakowa, Szopka krakowska, itp.) do gimnazjum (np. warsztaty: Lokujemy miasto, itp.).

  Co słychać w przyrodzie?. Są to spotkania edukacyjne dla grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Tematami realizowanymi podczas spotkań są zmiany zachodzące w przyrodzie, pory roku, a także poznawanie gatunków roślin i zwierząt, działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego. Program realizowany jest poprzez gry, zabawy, działania plastyczne. Czas trwania jednych warsztatów: 1 godzina zegarowa.

  Klub Kuźnia

  Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida
  os. Złotego Wieku 14
  31-616 Kraków

  tel/fax (+48) 12 648 08 86

  e - mail: klub@kuznia.edu.pl

  Namiary GPS
  N 500 05' 48.33"
  E 200 00' 05.83"

  mapa google


  Krakowska Karta Rodzinna KKR3+
  Krakowska Karta rodzinna 3+

  Krakowska Karta Rodziny
  z Niepełnosprawnym Dzieckiem
  Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem