brzechwałki

XXI Przegląd Twórczości Artystycznej Grup Przedszkolnych i Teatrzyków Rodzinnych
Brzechwałki 2018

XXI Przegląd Twórczości Artystycznej Grup Przedszkolnych i Teatrzyków Rodzinnych Brzechwałki 2018 ma na celu prezentację osiągnięć i umiejętności artystycznych dzieci, pobudzenie aktywności i wrażliwości, rozwijanie wyobraźni oraz popularyzowanie utworów literackich, autorstwa zarówno klasyków literatury dziecięcej, jak i pisarzy współczesnych oraz autorskich tekstów pedagogów.

Regulamin

 1. XXI Przegląd Twórczości Artystycznej Grup Przedszkolnych i Teatrzyków Rodzinnych Brzechwałki ma charakter konkursowy.

 2. W przeglądzie mogą uczestniczyć dzieci w wieku 4-6 lat oraz rodzice i opiekunowie.
 3. W przeglądzie mogą wziąć udział zespoły, koła teatralne oraz teatrzyki rodzinne.
 4. Jurorzy oceniać będą:
   - ogólny wyraz artystyczny
   - dobór repertuaru
   - adaptację sceniczną
   - kulturę słowa
   - umiejętności aktorskie
   - choreografię
   - umuzykalnienie
   - zaangażowanie uczestników we współtworzenie prezentacji scenicznej.
 5. Przewidywany czas występu wynosi maksymalnie 15 minut. Prosimy o nie przekraczanie regulaminowego czasu występu.
 6. Laureaci przeglądu otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody. Pozostali uczestnicy biorący udział w przeglądzie otrzymają dyplomy uczestnictwa.
 7. Zgłoszenia do konkursu prosimy przesłać za pomocą formularza online.
 8. Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.kuznia.edu.pl
 9. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 25 maja 2018 r. o godz. 15:00. O godzinie rozpoczęcia i zakończenia Przeglądu Organizator poinformuje po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń i ustaleniu ramowego programu.
 10. Uczestnicy zobowiązani są do skontaktowania się z organizatorami imprezy w terminie 29-30 maja 2018 r. do godz. 15.00 w celu potwierdzenia uczestnictwa w przeglądzie.
  W przypadku braku kontaktu z organizatorem w w/w terminie zgłoszenie zostanie anulowane.
 11. Prezentacje będą się odbywać 5 czerwca 2018 r. od godziny 19:30 w Klubie Kuźnia.
 12. Przedszkola oraz osoby zgłaszające zespoły do udziału w przeglądzie oraz twórcy spektakli wyrażają zgodę na fotografowanie i rejestrację przedstawień na nośnikach elektronicznych oraz na ich publikowanie bez roszczeń finansowych z tym związanych.
 13. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Klub Kuźnia

Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida
os. Złotego Wieku 14
31-616 Kraków

tel/fax (+48) 12 648 08 86

e - mail: klub@kuznia.edu.pl

Namiary GPS
N 500 05' 48.33"
E 200 00' 05.83"

mapa google


Krakowska Karta Rodzinna KKR3+
Krakowska Karta rodzinna 3+

Krakowska Karta Rodziny
z Niepełnosprawnym Dzieckiem
Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem